Poskytované služby

Celkový přehled námi poskytovaných služeb a další informace.

Zajišťujeme smuteční rozloučení:

 • V místě bydliště, rodiště apod.
 • V kapli
 • V kostelích dle vyznání
 • U domu smutku
 • Na hřbitově u hrobu, nebo na jiných důstojných místech.

Zhotovení smutečních oznámení:

Na počkání Vám zhotovíme smuteční oznámení (parte) a zajistíme výlep. Zajišťujeme dle dohody i kompletní květinovou vazbu:

 • Pohřební věnce, živé i umělé květy.
 • Pohřební kytice
 • Volně vázané květiny
 • Další vazbu na přání

Zajišťujeme smuteční hudbu:

 • Varhaníka k smutečnímu rozloučení
 • Zpěv na smutečním rozloučení
 • Dechová hudba
 • Smuteční řečník

Pohřby dobovým kočárem s koňmi:

Zajistíme převoz zesnulého v historickém pohřebním kočáru s dobovou obsluhou. Převozy zesnulých:
Převozy provádíme pohřebními vozy po celém území ČR i EU.

Naše pohřební služba, má nemalé zkušenosti s převozem tělesných pozůstatků ze států či do států nynější Evropské unie. Aby se převoz mohl uskutečnit, je třeba zařídit mnoho povolení, potvrzení a vyjádření od institucí jako je konzulát příslušné země, celní správa a hygiena. Spolupráce s těmito institucemi je nezbytná pro vystavení tzv. umrlčího pasu, dokladu, který je nutný k převozu pozůstatků přes hranice.

Po získání všech dokumentů, uložíme tělo zesnulého do neprodyšné rakve a provedeme transport do země určení.

Kopání hrobů:

Tato služba je zajišťována koncesovaným hrobníkem. Další služby:

 • Čištění rodinných hrobek a hrobů v ČR i EU. Čištění kostelních krypt a hrobek. Přerakvování ostatků.
 • Pořádání Vánočních koncertů v hřbitovní kapli ve Dvoře Králové nad Labem vždy 24.12. ve 14:00 hodin.

Poradenská činnost:

Poskytujeme kompletní poradenskou činnost v našem oboru. Města a obce v okolí Dvora Králové nad Labem

Pohřeb Dvůr Králové nad Labem

Miletín, Zábřezí, Bílá Třemešná, Rohoznice, Bílé Poličany, Doubravice, Lanžov, Dubenec, Vilantice, Chotěborky, Velký Vřešťov, Hřibojedy, Třebihošť, Mostek, Souvrať, Horní Brusnice, Dolní Brusnice, Borovnice, Borovnička, Nemojov, Vítězná - Koclířov, Kohoutov, Kuks, Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Pecka, Zálesí, Hajnice, Libotov, Hvězda, Litič, Žireč, Stanovice, Velehrádek, Nové Lesy, Miřejov, Zdobín, Řečice, Sedlec, Horní Dehtov, Dolní Dehtov, Chroustov, Zvičina, Mostek, Úhlejov, Želejov, Bezník, Borek, Janské Lázně, Jaroměř, Hradec Králové, Dvůr Králové, Nová Ves, Kocbeře, Podharť, Hajice, Trutnov, Vítězná, Pilníkov, Chotěvice, Mílov, Brzice, Věstec, Chvalkovice, Česká Skalice, Slatina, Hořičky, Kohoutov, Miletín, Hořice, Česká republika, Evropská Unie

Informace pro naše klienty

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz