Vývěska parte

Ivan Kubec
1947 - 20.10.2019
Simonne Kubíčková
1932 - 11.10.2019
Jitka Novotná
1962 - 13.10.2019
Miroslav Forman
1926 - 11.10.2019
Vincenc Balušík
1933 - 9.10.2019
Miloslav Kudrnáč
1932 - 10.10.2019
Stanislav Peterka
1944 - 8.10.2019
Karel Sucharda
1935 - 7.10.2019
Jiřina Volfová
1944 - 5.10.2019
Anna Jarošová
1930 - 1.10.2019